PANAV - STŘEDISKO TT PARTS
PANAV TT Parts

Středisko TT Parts se zabývá prodejem náhradních dílů a příslušenstvím na návěsy a přívěsy.

Od června 2011 se společnost stává součásti AML Holding a.s. V listopadu 2012 měníme i název firmy na Trucks & Trailers Parts, s.r.o. (TT Parts, s.r.o.). Dochází k rozšíření nabídky prodeje dílů a příslušenství nejen na návěsy a přívěsy, ale také na nákladní vozidla.

V září 2017 došlo fúzi sloučením společnosti TT Parts, s.r.o., IČ: 483 94 041, se sídlem K Mrazírnám 1303/16, Hodolany, 779 00 Olomouc jako zanikající společnosti a společnosti PANAV, a.s., IČ: 476 72 731, se sídlem Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané, jako nástupnické společnosti.

V důsledku uvedené fúze tak došlo s účinností ode dne 11.09.2017 k zániku společnosti TT Parts, s.r.o. přičemž veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a ostatních zákonných povinností, přešlo na nástupnickou společnost PANAV, a.s. Společnost PANAV se tudíž stala (univerzálním) právním nástupcem zaniklé společnosti TT Parts, s.r.o.

Společnost TT Parts se stává střediskem společnosti PANAV, a.s.

KONTAKTNÍ INFORMACE

PANAV, a.s.
Středisko TT Parts

K Mrazírnám 1303/16
Hodolany
779 00 Olomouc

+420 585 154 116
obchod@ttparts.cz

www.ttparts.cz

GDPR - Informace o ochraně osobních údajů

Palác MAGNUM, třída Míru 2800, 530 02 Pardubice
+420 464 601 876 | info@amlholding.cz